मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैय्या अभियांत्रिकी पुरस्कार


वर्षक्षेत्रविजेते
२०१९रसायन अभियांत्रिकीडॉ.चन्नमल्लिकार्जुन मठपती (मुंबई)
२०१९रसायन अभियांत्रिकीडॉ.राजेशकुमार उपाध्याय (गौहत्ती)
२०१८स्थापत्य अभियांत्रिकीडॉ. विशाल ठोंबरे (मुंबई)