मराठी विज्ञान परिषद पत्रिका


मराठीतून विज्ञान-तंत्रज्ञान सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम परिषद आपल्या मुखपत्राद्वारे १९६७ सालापासून करत आहे. ‘मराठी विज्ञान परिषद वार्तापत्र’ या नावाने जानेवारी १९६७ ते मार्च १९६८ या काळात सुरु असलेले हे मासिक एप्रिल १९६८ पासून ‘मराठी विज्ञान परिषद पत्रिका’ या नावाने प्रसिद्ध होऊ लागले. सध्या वर्षभरात ‘मराठी विज्ञान परिषद पत्रिके’चे ११ मासिक अंक आणि सुमारे १५० ते १७५ पानांचा दिवाळी अंक असे १२ अंक वर्गणीदारांना पाठवले जातात. दरमहा ताज्या विषयावर मुखपृष्ठ कथा तसेच इतर विषयावर लेख यामध्ये समाविष्ट असतात. गंमत जंमत हे चार पानी खास मुख्यतः विद्यार्थ्यांकरिताचे सदरही दर महिन्याला असते. याखेरीज पुस्तक परीक्षणे, विज्ञान कथा, यांचाही अंतर्भाव केला जातो. पत्रिकेच्या वर्गणीचा तपशील सभासदत्वाच्या पानावर पाहावा. 

सभासदत्व

(परिषदेचे आजीव सभासद व्हा... पत्रिकेचा ताजा अंक मिळवा...! पत्रिकेचे वर्गणीदार व्हा... पत्रिकेचा ताजा अंक मिळवा...!)


लेखांची सूची


पत्रिकेचे अंक

 

जानेवारी २०२०

फेब्रुवारी २०२०

मार्च २०२०


जानेवारी २०१९

 

फेब्रुवारी २०१९

मार्च २०१९

एप्रिल २०१९

मे २०१९

जून २०१९

जुलै २०१९

ऑगस्ट २०१९

सप्टेंबर २०१९

ऑक्टोबर २०१९

दिवाळी २०१९

डिसेंबर २०१९


जानेवारी २०१८

फेब्रुवारी २०१८

मार्च २०१८

एप्रिल २०१८

मे २०१८

जून २०१८

 

जुलै २०१८

ऑगस्ट २०१८

सप्टेंबर २०१८

ऑक्टोबर २०१८

दिवाळी २०१८

डिसेंबर २०१८