विज्ञान प्रयोग-खेळणी


क्रमांकखेळाचे नावजोडणी
१)केंद्रोत्सारी बल खेळणी - १विज्ञान खेळणी
२)केंद्रोत्सारी बल खेळणी - २विज्ञान खेळणी
३)केंद्रोत्सारी बल खेळणी - ३विज्ञान खेळणी
३)केंद्रोत्सारी बल खेळणी - ४विज्ञान खेळणी
५)न्यूटनचा झोपाळाविज्ञान खेळणी
६)तरंगणारा चेंडूविज्ञान खेळणी
७)तरंगणारे चुंबकविज्ञान खेळणी
८)एक न्यूटन म्हणजे किती?विज्ञान खेळणी
९)टॉर्क/दिशा बदलणारे बलविज्ञान खेळणी
१०)केंद्रोत्सारी बलविज्ञान खेळणी
११)दोरीवर चढणारं माकडविज्ञान खेळणी
१२)वेबलेट / आधुनिक भोवराविज्ञान खेळणी
१३)डायोडच्या कार्यावर आधारित खेळणंविज्ञान खेळणी
१४)चुंबकीय यो-योविज्ञान खेळणी
१५)विविध वैज्ञानिक तत्त्वांवरचं खेळणंविज्ञान खेळणी
१६)दोरी ओढल्यावर पुढे जाणारं खेळणंविज्ञान खेळणी
१७)बाष्पिभवनावर आधारित खेळणंविज्ञान खेळणी
१८)खेळण्यातील हेलिकॉप्टरविज्ञान खेळणी
१९)गुरुत्वमध्यावर आधारित खेळणीविज्ञान खेळणी
२०)चेंडू आणि संवेगविज्ञान खेळणी
२१)बासरीची शिटीविज्ञान खेळणी
२२)हवाई छत्रीविज्ञान खेळणी
२३)ठिणग्या निर्माण करणारं खेळणंविज्ञान खेळणी
२४)गुरूत्वमध्यावर आधारीत हनुमान खेळणंविज्ञान खेळणी
२५)न्यूटनची गाडीविज्ञान खेळणी
२६) परावर्तनाचे नियमविज्ञान खेळणी