पहिलं पान...


राज्यस्तरीय विज्ञान एकांकिका स्पर्धा – २०१

मराठी विज्ञान परिषद आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने दरवर्षी राज्यस्तरीय विज्ञान एकांकिका स्पर्धा घेतल्या जातात. ह्या स्पर्धेचे हे पाचवे वर्ष आहे. स्पर्धेसाठी शैक्षणिक गट (आठवी ते बारावी) आणि खुला गट असे दोन गट आहेत. प्रवेशिका पाठवण्याची मुदत  ३१ ऑगस्ट २०१९ वाढवण्यात आली आहे. स्पर्धेचे माहिती पत्रक व अर्ज खाली जोडला आहे. अधिक माहितीसाठी परिषदेच्या चुनाभट्टी येथील कार्यालयात संपर्क साधावा.

(माहितीपत्रक)

 

मराठी विज्ञान परिषदेचा झेंडा

मराठी विज्ञान परिषदेचा झेंडा असावा अशी सूचना आली आहे. तेव्हा हा झेंडा कसा असावा हे ठरवण्यासाठी परिषदेतर्फे स्पर्धा आयोजित केली आहे. या स्पर्धेची सविस्तर माहिती खालील माहितीपत्रकात माहिती दिली आहे. स्पर्धेसाठी आपण ३१ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत चित्र पाठवू शकता. (पूर्वी जाहीर केलेली मुदत वाढवली आहे.) ज्या स्पर्धकाचा झेंडा निवडला जाईल त्या स्पर्धकाला रू. ५००० इतक्या रकमेचे पारितोषिक दिले जाईल.

(माहितीपत्रक)

 

मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैय्या अभियांत्रिकी पुरस्कार

मराठी विज्ञान परिषदेतर्फे अभियांत्रिकी क्षेत्रात, नाविन्यपूर्ण प्रक्रिया अथवा उत्पादन करणाऱ्या, चाळीस वर्षांखालील वयाच्या व्यक्तीला मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैय्या अभियांत्रिकी पुरस्कार दिला जातो. (मात्र हे उत्पादन अथवा प्रक्रिया विकाऊ असायला हवी.) हा पुरस्कार रोख रु. १०,०००/- व प्रशस्तीपत्र असा आहे. या वर्षीचा पुरस्कार रसायन अभियांत्रिकी क्षेत्रासाठी आहे. पुरस्कारासाठी आपले अर्ज दिनांक १५ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत परिषदेच्या office@mavipamumbai.org या इमेल आयडीवर पाठवावेत. पुरस्कारासंबंधीची अधिक माहिती खाली जोडली आहे.

(मराठी) (English)

प्रा. मन मोहन शर्मा विज्ञान तंत्रज्ञान पुरस्कार
Man Mohan Sharma Awards for Science and Technology

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भरीव संशोधन करणार्‍या, महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठीय अध्यापकांना मराठी विज्ञान परिषदेतर्फे ‘प्रा. मन मोहन शर्मा विज्ञान तंत्रज्ञान पुरस्कार’ देण्यात येतो. मुंबईच्या रसायन तंत्रज्ञान संस्थेच्या (आय.सी.टी.) जडणघडणीत मोलाचा वाटा असणार्‍या प्रा. मन मोहन शर्मा यांच्या गौरवार्थ देण्यात येणार्‍या या पुरस्काराचा उद्देश, महाविद्यालयांत आणि विद्यापीठांत होणार्‍या संशोधनाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. सदर पुरस्काराचे स्वरूप हे रु. एक लाख आणि गौरवपत्र, असे आहे. या वर्षीच्या पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ हा आहे. पुरस्कारासंबंधीची अधिक माहिती आणि अर्जाचा नमूना खाली दिला आहे. अधिक माहितीसाठी आपण परिषदेच्या  संपर्क साधू शकता.

(माहितीपत्रक / Brochure) (अर्ज / Form)

विज्ञान कथा स्पर्धा आणि निबंध स्पर्धा - २०१९

मराठी विज्ञान परिषदेतर्फे सालाबादाप्रमाणे विज्ञान रंजन कथा स्पर्धा, तसेच निबंध स्पर्धा घोषित झाली आहे. कथा स्वीकारण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०१९ आहे. कथा परिषदेच्या मुंबईतील कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. निबंध स्पर्धेसाठी, विद्यार्थी गटाचा (इयत्ता बारावीपर्यंत) विषय ‘दूरदर्शनसाठी विज्ञानवाहिनी’ असा आहे, तर खुल्या गटासाठी ‘नदीजोड प्रकल्प’ हा विषय आहे. निबंध स्वीकारण्याचा अंतिम दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ आहे. कथास्पर्धेचे आणि निबंधस्पर्धेचे माहितीपत्रक खाली जोडले आहे.

(माहितीपत्रक)

 

नववे बालवैज्ञानिक संमेलन

मराठी विज्ञान परिषदेतर्फे तीन वर्षांनी बालवैज्ञानिक संमेलन आयोजित केले जाते. यावर्षी नववे बालवैज्ञानिक संमेलन होणार आहे. हे संमेलन दिनांक १६-१८ नोव्हेंबर २०१९ या काळात मुंबईतील होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्रात होणार आहे.  या संंमेलनात शालेय विद्यार्थ्यांकडून प्रकल्प सादर केले जातात. सादर केल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांतील सर्वोत्तम प्रकल्पांना पारितोषिके दिली जातात. या संमेलनासाठी प्रकल्प पाठवण्याचा शेवटचा दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९ हा आहे. सदर संमेलनासंबधी सविस्तर माहिती खालील पत्रकात दिली आहे.

(माहितीपत्रक)

 

शिष्यवृत्ती योजना - २०१९-२०

मूलभूत विज्ञानात विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आधार आणि प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने एम. एससी. (भौतिकशास्त्र/गणित किंवा संख्याशास्त्र /रसायनशास्त्र/जीवशास्त्र {वनस्पतीशास्त्र, प्राणीशास्त्र, सूक्ष्मजीवशास्त्र, लाईफ सायन्स, बायोकेमिस्ट्री}) किंवा एम.ए.(गणित/संख्याशास्त्र) या अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी विज्ञान परिषद एक शिष्यवृत्ती योजना राबवत आहे. शिष्यवृत्तीसाठी  प्रत्येक विषयातील दोन विद्यार्थांची निवड करण्यात येईल. २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात पहिल्या वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही शिष्यवृत्ती आहे. शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३० सप्टेंबर २०१९ आहे. शिष्यवृत्तीसाठी पात्रता निकष आणि प्रवेश अर्ज खाली दिले आहेत. अधिक माहितीसाठी परिषदेच्या कार्यालयात दूरध्वनी क्रमांकावर किंवा परिषदेच्या इमेल आयडी. वर संपर्क साधा.

 

(माहितीपत्रक-मराठी) (Brochure-English)

(अर्ज / Form)

विज्ञान संशोधन पुरस्कार - २०१९
Science Research Contest - 2019

युवकांत संशोधनाची आवड निर्माण होऊन ती वाढीस लागावी या उद्देशाने मराठी विज्ञान परिषदेतर्फे दरवर्षी, विज्ञान संशोधन पुरस्कार स्पर्धा घेतली जाते. या स्पर्धेसाठी महाविद्यालयीन विद्यार्थी हे विज्ञान वा तंत्रज्ञान (गणितासह) क्षेत्राशी संबंधित कोणत्याही विषयातील संशोधन प्रकल्प पाठवू शकतात. या स्पर्धेसाठी आलेल्या तीन सर्वोत्तम संशोधन प्रकल्पांना पुरस्कार दिले जातात. या स्पर्धेची माहितीपत्रिके खाली जोडली आहेत. स्पर्धेची प्रवेशिका ऑनलाइन भरायची असून ती लवकरच येथे उपलब्ध करून दिली जाईल. स्पर्धेसाठी प्रवेशिका पाठवण्याचा शेवटचा दिनांक २० डिसेंबर २०१९ हा आहे.

 

(माहितीपत्रक-मराठी) (Brochure-English)

(अर्ज / Form)