मनोरमाबाई आपटे विज्ञान पुरस्कार


वर्षविजेता
२०१८जिज्ञासा ट्रस्ट (ठाणे)
२०१५वसुंधरा ट्रस्ट (कुडाळ)
२०१२श्री. हेमंत लागवणकर (डोबिंवली)
२००९श्री. वि.गो.भागवत (पुणे)
२००६श्री. नानाभाऊ मांडलिक (मुंबई)
२००३प्रा. शंभुनाथ कहाळेकर (नांदेड)
२००१डॉ. अरूण रानडे (पनवेल)
१९९९श्री. अशोक बंग (वर्धा)
१९९७डॉ. शरद नांदेडकर (औरंगाबाद)
१९९५डॉ. जितेंद्र रावळ (मुंबई)
१९९३श्री. चंद्रशेखर केतकर (पुणे)