प्रा. मन मोहन शर्मा विज्ञान-तंत्रज्ञान पुरस्कार


वर्षस्तरविजेते
२०१७विद्यापीठडॉ. पराग गोगटे (इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी, मुंबई)
२०१७महाविद्यालयडॉ. कल्पना जोशी (सिंहगड इंन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरींग, पुणे)
२०१६विद्यापीठडॉ. संतोष हरम (सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे)
२०१६विद्यापीठडॉ. अश्विन पटवर्धन (इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी, मुंबई)
२०१६महाविद्यालयडॉ. मृणालिनी देशपांडे (आर.वाय.के. सायन्स कॉलेज, नाशिक)
२०१५विद्यापीठडॉ. रेखा सिंघल (इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी, मुंबई)
२०१४विद्यापीठडॉ. भालचंद्र भणगे (इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी, मुंबई)