हरिभाऊ मोटे विज्ञान पारितोषिक


वर्षप्रकारविजेत्याचे नावपुस्तक / साधन
2013बालविज्ञान वाङ्मयश्री. पांडुरंग गायकर (मुंबई)प्रकाशपेटी
2013बालविज्ञान वाङ्मयश्री. संदीप कदम (ठाणे)खेळातून आवर्तसारणी
2012बालविज्ञान वाङ्मयडॉ. निवास पाटील ( नाशिक)महास्फोटातील विश्व 
2011विज्ञान शिक्षण साधनश्री. दीपक उमरतकर (यवतमाळ)सुलभ विज्ञान-गणित पेटी
2011विज्ञान शिक्षण साधनश्रीमती नयना थोरात (मुंबई)अणुसंरचना, रासायनिक बंध व रासायनिक समीकरणे
2010बालविज्ञान वाङ्मयश्री. आनंद घैसास (मुंबई)आपली सूर्यमाला
2009विज्ञान शिक्षण साधनश्री. ए.के.भोजने (वसई)कोनाचे त्रिभाजन करणारे उपकरण
2008बालविज्ञान वाङ्मयश्रीमती मृणाल जाधव (मुंबई)निसर्गाशी जडले नाते
2007विज्ञान शिक्षण साधनश्रीमती वैजयंती सरोदे (ठाणे)फनी कॅट (बहूउद्देशीय साधन)
2007विज्ञान शिक्षण साधनशासकीय तांत्रिक विद्यालय (अहमदनगर)विद्युतशक्तीचे विविध परिणाम आणि सर्किटचे प्रकार
2006बालविज्ञान वाङ्मयश्री. निलीमकुमार खैरे (पुणे)चंदुकाका
2005विज्ञान शिक्षण साधनश्री. पी.जी.भामोदे (जळगाव)बहुद्देशीय इंजीन
2004बालविज्ञान वाङ्मयश्रीमती दीपा जोशी (नांदेड)या जनुकांमध्ये दडलंय काय?
2003विज्ञान शिक्षण साधनश्री. अमित मोरारका (पुणे)वायू विसर्जन दर्शक उपकरण
2002बालविज्ञान वाङ्मयडॉ. क.कृ.क्षीरसागर (पुणे)विज्ञान भारतीमाला
2001विज्ञान शिक्षण साधनश्री. ए.डी.मजगे (रत्नागिरी)बहुउद्देशीय घड्याळ
2000बालविज्ञान वाङ्मयश्री. माधव खरे (पुणे)हे विमान उडते अधांतरी
1999विज्ञान शिक्षण साधनश्रीमती सुहासिनी पवार (नवी मुंबई)त्रिकोणमितीय गुणोत्तरांचे अध्ययन
1999विज्ञान शिक्षण साधनप्रा. भगवान चक्रदेव (अंबरनाथ)टायरोस्कोप
1998बालविज्ञान वाङ्मयश्रीमती चित्रा बेडेकर (पुणे)स्फोटकांचे अंतरंग
1997बालविज्ञान वाङ्मयडॉ. मोहन देशपांडे व इतर (पुणे)जाऊ आरोग्याच्या गावा
1997बालविज्ञान वाङ्मयडॉ. अनिल मोकाशी (बारामती)बालआरोग्य प्रमाणपत्र
1996बालविज्ञान वाङ्मयश्री. रमेश महाले (नाशिक)पक्षांची दुनिया
1994बालविज्ञान वाङ्मयश्री. व.पां.नेनेढगांचे विज्ञान
1992बालविज्ञान वाङ्मयश्रीमती मेघश्री दळवी आणि श्रीमती मिथिला दळवी (मुंबई)यंत्रांच्या विश्वात
1991विज्ञान शिक्षण साधनश्री. बी.बी.जाधव (मुंबई)जादूची प्रकाशपेटी
1991विज्ञान शिक्षण साधनश्री. प्रमोद राऊत (मुंबई)विज्ञान प्रयोगशाळा पेटी
1990बालविज्ञान वाङ्मयश्री. सुरेश परांजपे (मुंबई)असे आपले शरीर
1990विज्ञान शिक्षण साधनश्रीमती मीना पेठे (मुंबई)मेंदूची प्रतिकृती
1988बालविज्ञान वाङ्मयडॉ. र.गो.लागू व श्री. श्याम तारे (मुंबई)गणिताच्या गुजगोष्टी
1987विज्ञान शिक्षण साधनश्री. अरविंद गुप्ता (दिल्ली)काड्यापेटीच्या काड्यांपासू तयार केलेले साधन
1986बालविज्ञान वाङ्मयडॉ. र.गो.लागू व श्री. सि.व.म्हेत्रे (मुंबई)अभिनव प्रयोग