उत्तम विभाग पुरस्कार


वर्षउत्तम विभाग
२०१९-२०अमरावती
२०१८-१९कोणालाही नाही
२०१७-१८जळगाव
२०१६-१७पुणे
२०१५-१६नाशिक
२०१४-१५धुळे
२०१३-१४गडहिंग्लज
२०१२-१३वरोरा
२०११-१२कोल्हापूर
२०१०-११उमरगा
२००९-१०अमरावती
२००८-०९राजाराम नगर
२००७-०८गोवा
२००६-०७वणी
२००५-०६औरंगाबाद
२००४-०५गडहिंग्लज
२००३-०४धुळे
२००२-०३बार्शी