सन्मान्य सभासद


वर्षसन्मान्य सभासदक्षेत्र
२०१८डॉ. शशिकुमार चित्रेखगोलविज्ञान
डॉ. हरिकांत भानुशालीवैद्यकशास्त्र/सामाजिक कार्य
डॉ. केकी घरडारसायनअभियांत्रिकी
डॉ. प्रफुल्लचंद्र सानेवनस्पतीशास्त्र
२०१७डॉ. आनंद कर्वेशेती
डॉ. रा.द.लेलेवैद्यकशास्त्र
श्री. बद्रीनारायण बारवालेशेती
डॉ. माधव देववैद्यकशास्त्र
डॉ. बनबिहारी निंबकरशेती
२०१६प्रा. मन मोहन शर्मारसायन तंत्रज्ञान
प्रा. एकनाथ चिटणीसअंतराळशास्त्र
डॉ. रघुनाथ माशेलकरतंत्रज्ञान
डॉ. माधव गाडगीळपर्यावरण
२०१५डॉ. माधव चितळेजलशास्त्र
२००९डॉ. अनिल काकोडकरअणुशास्त्र
२००२प्रा.व्यं.न.कुलकर्णीभाषाशास्त्र
२०००प्रा. गु.भा.मुळेशिक्षण
१९९४प्रा. रा.वि.सोवनीशिक्षण/विज्ञान प्रसार
१९९३डॉ.वि.ह.साळसकरवैद्यकशास्त्र
प्रा. भा.मा.उदगावकरशिक्षण
१९९०श्री.म.ना.गोगटेविज्ञानप्रसार
१९८२डॉ. श्री.शां.आजगावकरवैद्यकशास्त्र
प्रा. जयंत नारळीकरखगोलभौतिकशास्त्र
१९७८डॉ. भा.नी.पुरंदरेस्त्रीरोगतज्ज्ञ
१९७५डॉ.होमी सेठनाअणुविज्ञान
डॉ. राजा रामण्णाअणुविज्ञान
१९७३डॉ. रा.वि.साठेवैद्यकशास्त्र
प्रा. का.रा.गुंजीकरशिक्षण
१९७१प्रा.गो.रा.परांजपेशिक्षण