एकांकिका स्पर्धा


वर्षगटक्रमांकसादरकर्तेएकांकिका 
२०१८शैक्षणिकप्रथमसिटी हायस्कूल (सागंली)प्रयत्नांती परमेश्वर
द्वितीयबेडेकर विद्यामंदीर (ठाणे) मायकेल फॅरडे
तृतीयसंक्रमण स्कूल ऑफ आर्ट्स (पुणे)आकार
खुलाप्रथमनवी मुंबई म्यूझिक अँड ड्रामा सर्कल (नवी मुंबई)दूरदर्शी गॅलिलिओ
द्वितीयमाध्यम कलामंच (विलेपार्ले)पॉझ
तृतीयबहुरूपी कलारंग (कोल्हापूर)हात धुवायला शिकवणारा माणूस
२०१७शैक्षणिकप्रथमम.ल.डहाणूकर महाविद्यालय (विले पार्ले)दी डार्क लाइटएकांकिका स्पर्धा
द्वितीयचोगले हायस्कूल (बोरिवली)मैत्र जीवाचेएकांकिका स्पर्धा
तृतीयपटवर्धन हायस्कूल (सांगली)कोरफड
खुलाप्रथमनवी मुंबई म्यूझिक अँड ड्रामा सर्कल (वाशी)डोरा - ए केस स्टडीएकांकिका स्पर्धा
द्वितीयसंक्रमण (पुणे)हात धुवायला शिकवणारा माणूस
२०१६शैक्षणिकप्रथमसंदेश विद्यालय (विक्रोळी)विज्ञान - सुखी जीवनाचा धागाएकांकिका स्पर्धा
द्वितीयविमलताई तिडके कॉन्व्हेंट (नागपूर)हसत-खेळत गणितएकांकिका स्पर्धा
तृतीयभारत इंग्लिश स्कूल (पुणे)शास्त्रज्ञ आले भेटीला
खुलाप्रथमजिज्ञासा ट्रस्ट (ठाणे)मारी क्युरी - एक संघर्षएकांकिका स्पर्धा
द्वितीयथीम्ज अनलिमिटेड (पुणे)आर्यभट - एक शून्यएकांकिका स्पर्धा
२०१५प्रथमम.ल.डहाणूकर महाविद्यालय (विले पार्ले)एक्सपेरिमेंटएकांकिका स्पर्धा
द्वितीयरामकृष्ण क्रिडा विद्यालय (अमरावती)अंतराळवीर
तृतीयजिज्ञासा ट्रस्ट (ठाणे)छोटा न्यूटन