इ-प्रकाशने


मराठी विज्ञान परिषदेतर्फे विज्ञानप्रसाराच्या उद्देशाने वाच्य तसेच श्राव्य इ-पुस्तकांची निर्मिती करण्यात येते. ही इ-पुस्तके विज्ञानप्रेमींना या संकेतस्थळावर निःशुल्क वाचता वा ऐकता येतील. तसेच ती डाऊनलोडही करता येतील. 


वाच्य पुस्तके

E-Book-1-Agarkar

आरोग्य आणि जीवनशैली
(लेखक - डॉ.राजेंद्र आगरकर)

  

हवा आणि हवामान
(लेखक - हेमंत लागवणकर)

E-Book-3-Tembe

गणिताशी गट्टी
(लेखिका - प्रा. माणिक टेंबे)

अनंत अमुची ध्येयासक्ती!
(कॅ. सुनील सुळे)

वस्त्रोद्योग
(लेखक - श्री. दिलीप हेर्लेकर)

मराठी विज्ञान परिषद - नाबाद ५१
(श्री. अ.पां.देशपांडे)

विज्ञानप्रसाराच्या ‘अनंत’ धारा
(संपा. डॉ.विवेक पाटकर)


श्राव्य पुस्तके

हवा आणि हवामान
(लेखक - श्री. हेमंत लागवणकर)