विभाग...


 परिषदेचे महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात मिळून 70 ठिकाणी तर महाराष्ट्राबाहेर 4 ठिकाणी विभाग आहेत. या विभागांची यादी भौगोलिक विभागणीनुसार पुढीलप्रमाणे आहे.


मुंबई व कोकण (11)

1) ईशान्य मुंबई, 2) ठाणे, 3) डोंबिवली, 4) अंबरनाथ, 5) चिंचणी-तारापूर, 6) बोर्डी, 7) रोहा, 8) रत्नागिरी, 9) नारिंग्रे, 10) नवी मुंबई, 11) पनवेल


पश्चिम महाराष्ट्र (18)

1) लोणावळा, 2) तळेगाव, 3) पुणे, 4) बारामती, 5) अहमदनगर, 6) श्रीरामपूर, 7) संगमनेर, 8) कराड, 9) राजारामनगर, 10) सांगली, 11) कोल्हापूर, 12) गडहिंग्लज, 13) आजरा, 14) चंदगड, 15) बिद्री, 16) बार्शी, 17) सोलापूर, 18) सांगोला


उत्तर महाराष्ट्र (7)

1) धुळे, 2) चाळिसगाव, 3) नंदुरबार, 4) खांडबारा, 5) साक्री, 6) नाशिक, 7) जळगांव


मराठवाडा (12)

1) औरंगाबाद, 2) जालना, 3) उदगीर, 4) उमरगा, 5) नांदेड, 6) किनवट, 7) बीड, 8) हिंगोली, 9) उस्मानाबाद, 10) नळदुर्ग, 11) उमरी, 12) माजलगांव


विदर्भ (22)

1) नागपूर, 2) वरोरा, 3) वणी, 4) अमरावती, 5) गडचिरोली, 6) अहेरी, 7) नवरगाव, 8) वाशिम, 9) अकोला, 10) मुर्तिजापूर, 11) बुलढाणा, 12) पारस, 13) पुसद, 14) उमरखेड, 15) भंडारा, 16) वडसा, 17) चंद्रपूर, 18) आर्वी, 19) आरमोरी, 20) मानोरा, 21) गोंदिया, 22) मालेगाव


महाराष्ट्राबाहेर (4)

1) वडोदरा, 2) गोवा, 3) बेळगाव, 4) निप्पाणी


विभागांचे पत्ते

पत्ते